Κίνα καὶ ἄνοιγμα τοῦ Ἰρὰν

Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ἰρὰν στὴν διεθνῆ ἀγορὰ προκαλεῖ πυρετὸ στὶς μεγάλες χῶρες, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων του, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἡ Κίνα ἀπέσπασε τὴν μερίδα τοῦ λέοντος∙ ἡ Εὐρώπη ἔρχεται δεύτερη, μὲ παραγγελίες γιὰ 114 Airbus, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν της ποὺ ἀνέρχονται σὲ 400 σὲ πρώτη φάση. Ἡ Boeing ἀναμένει κι αὐτὴ νὰ κερδίσει κάτι, ἂν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέβαλε κυρώσεις σὲ ὀκτὼ Ἰρανοὺς ἐπιχειρηματίες∙ ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι στὴν ἐπίσκεψή του σὲ Σαουδικὴ Ἀραβία, Αἴγυπτο καὶ Ἰρὰν ὁ Κινέζος πρόεδρος πρόσφερε 55 δις δολλάρια γιὰ ἐπενδύσεις στὶς τρεῖς χῶρες, μὲ 52 συμφωνίες, ἐνῶ ἀνέλαβε καὶ τὴν κατασκευὴ σιδηροδρόμου ταχείας κυκλοφορίας, Τεχεράνης καὶ Μπασὰρ ὡς πρῶτο βῆμα. Τὸ Πεκῖνο παρουσιάσθηκε καὶ ὡς διαμεσολαβητὴς Ἰρὰν καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας, τόσο γιὰ τὰ διμερῆ τους προβλήματα, ὅσο καὶ τὴν Συρία∙ συμπληρώνει ἔτσι στὴν πραγματικότητα τὴν Ρωσία.