Κοινωνικὲς κινητοποιήσεις, μορφὴ ἐξεγέρσεως

Τὴν μορφὴ ἐξεγέρσεως προσλαμβάνουν οἱ κοινωνικὲς κινητοποιήσεις, καθὼς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας κλάδος ποὺ νὰ μὴν ἔχει ξεσηκωθεῖ∙ οἱ ἀγρότες ἔχουν τὰ σκῆπτρα καὶ ἔχουν ἀποκλείσει τοὺς δρόμους, παρὰ τὴν κακοκαιρία ἡ ὁποία δὲν τοὺς ἐπηρεάζει καθόλου, ἐνῶ στὶς πόλεις τὰ ἠνία κρατοῦν οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἐπαναστάσεως τῆς γραβάτας. Μεταπολεμικὰ δὲν ἔχει ζήσει ἡ χώρα παρόμοια ἐξέγερση καὶ μάλιστα τέσσερες μῆνες μετὰ τὴν δεύτερη ἐκλογικὴ νίκη τῆς κυβερνήσεως σὲ ὀκτὼ μῆνες∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ βιώνει τὴν πλήρη σχεδὸν διάλυση τοῦ κόμματος, ἐνῶ πολλοὶ βουλευτὲς ἔχουν δεσμευθεῖ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ψηφίσουν τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ ἀγροτικὸ νομοσχέδιο, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ὑπουργοὶ διαχωρίζουν τὴν θέση τους καὶ ποιοῦν τὴν νύσσαν. Ὁ Ναπολεοντίσκος, μόλις ὑποχρεώθηκε νὰ κυβερνήσει μὲ τὴν ψήφιση τῶν πρώτων νομοσχεδίων, καὶ θερίζει τὶς θύελλες τῶν ἀνέμων ποὺ ἔχει σπείρει∙ ἔχει ἀποκλειστεῖ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, μὲ ἔκδηλο τὸν φόβο γιὰ τὴν τύχη του, καθὼς προσέρχεται ἀπ’ τὴν πόρτα ὑπηρεσίας καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν κυρία εἴσοδο μόνο γιὰ τὶς ἐπίσημες ἐκδηλώσεις. Ἔχει καταλάβει φαίνεται ὅτι εἶναι προσωρινὸς πλέον ἐκεῖ καὶ λαμβάνει ἀπὸ τώρα τὰ μέτρα του∙ ἡ ψυχρολουσία στὸ Νταβὸς τοῦ ἔχει κόψει φαίνεται ὅλες τὶς ἐλπίδες ἐπιβιώσεως του στὴν ἐξουσία καὶ ἀντιδρᾶ σπασμωδικά.

Ἡ στάση τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στὴν χιονοστοιβάδα τῶν κινητοποιήσεων, καὶ περισσότερο τῶν ἀγροτικῶν, δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα καὶ ὅτι δὲν ἔχει ἔστω καὶ χαλαρὲς διόδους ἐπικοινωνίας μαζί τους∙ δὲν νοεῖται μετωπικὴ σύγκρουση σὲ περιόδους ἐκρήξεων, ὅταν μάλιστα αὐτὲς τείνουν πρὸς τὴν μορφὴ παλλαϊκοῦ ξεσηκωμοῦ. Φθηνοὺς ἐρασιτεχνισμοὺς ἐπιστρατεύει ἡ κυβερνητικὴ προπαγάνδα καὶ ἡ διαπλοκή, μὲ τὴν προβολὴ σήματος τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ κάποιον ἀγρότη διαδηλωτὴ ἢ τὴν κατηγορία ὅτι ἄλλος εἶναι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς∙ ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ οὔτε σαφῆ ἐνημέρωση τοῦ τί ἀκριβῶς γίνεται στοὺς δρόμους. Ἡ ἐπανασύνδεση τῶν διαφόρων ὁμάδων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μᾶλλον φαίνεται δύσκολη πολύ, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ὅταν εἶναι σαφεῖς οἱ ἐνδείξεις διαλύσεώς του∙ ἡ νομὴ τῆς ἐξουσίας ἦταν ὁ κύριος συνδετικὸς κρίκος τῶν πασοκογενῶν κάθε μορφῆς μὲ τὸ μικρὸ ἀριστερὸ ὑπόλοιπο ὡς προμετωπίδα του. Ἄλλωστε τὰ πρῶτα μνημόνια καὶ ἡ ἀσχετοσύνη μὲ τὰ πράγματα, μὲ τὴν δουλικότητα τοῦ ἀρχηγοῦ τους ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, τοὺς ὁδήγησε ὅλους στὸν Ναπολεοντίσκο∙ αὐτὸς κληρονόμησε τοὺς ὀπαδοὺς καὶ τὶς δουλεῖες τοῦ ἀρχηγοῦ τους σὲ πολλαπλάσιο βαθμό. Στὸ ἐσωτερικὸ ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπ’ τοὺς κρατικοδίαιτους τῆς ἀριστερᾶς καὶ δὲν βλέπει ὅτι τοὺς ἐκπροσώπους τους τοὺς κυνηγοῦν στοὺς δρόμους, ὅποτε καὶ ὅταν τοὺς συναντήσουν οἱ διαδηλωτές.

Ἡ ἀπομόνωση διεθνῶς εἶναι ἀκόμη χειρότερη∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἁπτὰ στοιχεῖα πλέον γιὰ τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ μεταναστευτικὸ καὶ στὸ τρομοκρατικό∙ γνωρίζουν ὅτι δὲν ἦταν τυχαῖα πράγματα, τὸ κλείσιμο τῆς Καλογρέζας καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων στοὺς μετανάστες κάθε μορφῆς∙ οἱ προειδοποιήσεις τους ἄλλωστε, κι ἀπ’ τὸν Δημήτρη Ἀβραμόπουλο, εἶχαν πέσει στὸ κενό, ἐνῶ τὸ μεγάλο ρεῦμα ἄρχισε μαζὶ μὲ τὴν κρίση γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ τὸν Ἰούνιο. Στὶς Βρυξέλλες, στὸ Βερολίνο καὶ στὸ Παρίσι κυκλοφοροῦν εὐρύτατα οἱ πληροφορίες ὅτι δὲν συνέπεσαν τυχαῖα μεταναστευτικὸ καὶ τέταρτο μνημόνιο∙ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι τὰ ἐπιδίωκε ἢ τουλάχιστον δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ νὰ τὰ ἀποτρέψει, ἐνῶ γνωρίζουν τὶς στενὲς ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα καὶ τὶς σχέσεις τῶν τελευταίων μὲ τοὺς Τζιχαντιστές.

Πῆγε στὸ Νταβός, μὲ τὶς ὑποσχέσεις αὐτῶν τῶν ἀτλαντιστῶν ὅτι θὰ τὸν στηρίξουν, ἀλλὰ δὲν ρώτησε νὰ μάθει, ἂν ἔχουν πλέον δύναμη οἱ ἐπικυρίαρχοί του κι ἔπεσε στὸ κενό∙ ἡ ἐπίσημη Ἀμερικὴ ἔχει ξεκόψει ἀρκετὰ ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους, λόγῳ τῶν σχέσεών τους μὲ τὸ χαλιφάτο καὶ περισσότερο μετὰ τὴν σφαγὴ στὸν Σὰν Μπερναντίνο. Ἤδη ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπειλεῖ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς θέτει στὴν ἴδια μοῖρα μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές, ὁπότε ἐπηρεάζει καὶ τοὺς ἄλλους ὑποψηφίους∙ οἱ κερδοσκόποι ἔχουν ἀπομονωθεῖ διεθνῶς καὶ στὴν Ἀμερικὴ στὴν φάση αὐτή.

Οἱ διεθνεῖς ὅμως ἐξελίξεις δὲν ἔχουν μελετηθεῖ φαίνεται στὴν κυβέρνηση∙ στοῦ Μαξίμου εἶναι τόσο ἄσχετοι, ἐπιπόλαιοι ἢ ἀπολύτως ἐξαρτώμενοι ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους, ὥστε δὲν διάβασαν τὸ πρόγραμμα τοῦ Νταβὸς γιὰ νὰ δοῦν ὅτι οἱ προστάτες τους δὲν πρωταγωνιστοῦν πλέον, ὅπως παλαιότερα, ἐνῶ καὶ τὸ φετεινὸ οἰκονομικὸ φόρουμ ἦταν ἁπλῆ σκιὰ τῶν παλαιοτέρων. Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὅτι αὐτὰ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα ὑπονομεύουν φανερὰ τὸν πρωθυπουργό∙ οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ κουρεμένου στὴν συνέντευξη μὲ τὸν ἀγιατολάζοντα δείχνουν ὅτι ἦταν τουλάχιστον συστηματικὰ προμελετημένα. Γνωρίζουν, ὁπωσδήποτε οἱ ἐν Ἑσπερίᾳ ἐπικυρίαρχοι, ὅτι οἱ μαγνητοφωνήσεις συμβουλίων εἶναι κακούργημα καὶ ἡ διοχέτευσή τους σὲ τρίτους θεωρεῖται κατασκοπεία, ὁπότε ὁ Ναπολεοντίσκος βαρύνεται μὲ ἠθικὴ αὐτουργία καὶ ἀποδοχὴ προϊόντων ἐγκλήματος∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ρητὰ δεσμεύθηκε ὅτι θὰ λογοδοτήσουν ὅλοι τους, διότι συνδέεται καὶ μὲ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Ὁ φόβος τοῦ εἰσαγγελέα κατατρέχει πλέον τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ εἶναι παράξενο γιατὶ δὲν διέταξε τὴν διερεύνησή τους ἡ Εἰσαγγελία, ἀλλὰ ἔχουμε καιρό, διότι δὲν ἀποκλείεται ἡ ἄσκηση διώξεως καὶ ἀπὸ ἄλλη χώρα τῆς Εὐρωζώνης. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀποκαλύπτουν ὅτι ἦταν μεθοδευμένη ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας μας γιὰ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ὅλα μαζὶ περιλαμβάνονται στὴν λογοδοσία.

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν προεδρία τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει πολλαπλὸ ἀντίκτυπο∙ ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπέδειξε τὴν πολιτική της συνοχὴ καὶ τὴν δυναμική της, ἐνῶ καὶ οἱ ψηφοφόροι ἄλλων κομμάτων τὴν βλέπουν ὡς μοναδικὴ ἐλπίδα καὶ διαφυγὴ ἀπ’ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε, ὅτι τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς του φούντωσαν οἱ κοινωνικὲς κινητοποιήσεις∙ πείθει ὅτι διαθέτει πρόγραμμα καὶ περισσότερο ἐγγυᾶται, ὅτι θὰ δώσει συνέχεια στὴν ἀνάπτυξη τοῦ 2014, τὴν ὁποία προγραμματισμένα ὑπονόμευσε ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση∙ ἄλλωστε, καὶ οἱ μεροληπτικὲς δημοσκοπήσεις, καταγράφουν τὴν μεταστροφὴ τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ἡ ὁποία στὴν πράξη εἶναι πολὺ μεγαλύερη. Ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ προοπτικὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα μὲ δύναμη ἀποδεδειγμένα φιλοευρωπαϊκὴ ποὺ ἔβαλε τὴν χώρα στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη∙ πέρυσι ἦταν ἐπιφυλακτικοί, διότι ἔβλεπαν ὅτι ἐρχόταν ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ παράταξη καὶ ἐλάμβαναν τὰ μέτρα τους. Ἡ στροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία θεωρεῖται ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων καὶ τῆς ἐπιτρέπει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν χώρα μας∙ ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι χωρὶς τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης δὲν γίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὁπότε, ἐὰν παραμείνει ἡ σημερινὴ κυβέρνηση, ὁδηγούμαστε μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια πρὸς τέταρτο μνημόνιο, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις του.