Κρίσιμη συζήτηση στὴ Βουλὴ γιὰ ἀσφαλιστικὸ

Ἡ σημερινὴ συζήτηση στὴν Βουλή, σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό, θεωρεῖται ἰδιαιτέρως κρίσιμη, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἐπετειακῆς συγκεντρώσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ μετωπικὴ σύγκρουση μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας καλεῖται νὰ ἀποδείξει τὴν ἑτοιμότητά του στὴν παρθενική του ἐμφάνιση ὡς ἀρχηγοῦ καὶ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν εὐνοϊκὴ συγκυρία ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπ’ τὶς πρῶτες σφυγμομετρήσεις. Ὁ πρωθυπουργὸς βρίσκεται ἀπομονωμένος, ὄχι μόνο ἀπ’ τὰ ἄλλα κόμματα, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς περισσότερους βουλευτές, ἂν ὄχι καὶ ὑπουργούς, σὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα τουλάχιστον∙ ἡ ἀποστασιοποίηση τῶν Εὐρωπαίων συνοδεύεται ἀπ’ τὴν ἀδυναμία διαλόγου στὸ ἐσωτερικό, ὅταν τὰ προβλήματα ἀπαιτοῦν συνεννόηση. Ἡ χάραξη ἄλλης πολιτικῆς προϋποθέτει ἄνεση χρόνου, ἀλλὰ αὐτὸς πέταξε…