Ὑπὸ ἐκδίωξη οἱ βουλευτὲς

Οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅσοι προσπάθησαν νὰ παραβρεθοῦν στὶς συγκεντρώσεις τῶν ἀγροτῶν, ἐκδιώχθηκαν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο καὶ μόνο ὁ ξυλοδαρμὸς ἔλειπε, γιὰ ὅσους πῆγαν σὲ μεγάλα μπλόκα∙ ἀντιθέτως, κάποιοι πιὸ πονηροί, ποὺ εἶχαν διαχωρίσει τὴν θέση τους ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ νομοσχέδια σὲ πλατεῖες καὶ συγκεντρώσεις χωριῶν, παραβρέθηκαν σὲ μικρότερα μπλόκα καὶ δὲν ἔτυχαν ἀποδοκιμασίας, διότι εἶχαν μαζί τους κάποιους φίλους τους, ἀλλὰ καὶ δήλωναν εὐθαρσῶς ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν τὰ μέτρα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν βουλευτῶν ποὺ δήλωσαν ὅτι καταψηφίζουν πλησιάζει τοὺς δέκα, ἐνῶ καὶ γιὰ ἄλλους κυκλοφοροῦν πληροφορίες στὴν ἐπαρχία∙ εἶναι πολὺ δύσκολο σὲ κυβερνητικὸ βουλευτὴ νὰ ἐμφανισθεῖ στὰ χωριὰ μετὰ τὶς μεγαλειώδεις ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις.