Χιονοθύελλα στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ χειρότερη χιονοθύελλα ἔχει πλήξει τὶς ἀνατολικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ χιόνι ἑνὸς μέτρου στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ στὴν Νέα Ἀγγλία, μὲ εἴκοσι νεκροὺς καὶ χιλιάδες νοικοκυριὰ χωρὶς ἠλεκτρικὸ ρεῦμα∙ ἡ κακοκαιρία δείχνει ὅτι ὑποχωρεῖ καὶ οἱ ἀρχὲς ἐπιχειροῦν τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν. Ἡ Ἀμερικὴ ὑφίσταται τὶς νέες ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς πολικὲς θύελλες, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες πρὸ διετίας, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶχαν διαρκέσει πολλὲς μέρες∙ οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι ἐπλήγη ἡ καρδιὰ τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Οἱ μετεωρολόγοι ὅμως κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι ἀποδίδουν τὴν κακοκαιρία στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ προβλέπουν χειρότερα φαινόμενα, ἂν δὲν ἐφαρμοσθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Παρισίων γιὰ τὴν ἀποκατάστασή του. Ἡ κυβέρνηση ὅμως, λόγῳ ἐσωτερικῶν ἀντιδράσεων, καθυστερεῖ.