Ἄμεσες ἀπειλὲς τῶν Εὐρωπαίων γιὰ Σένγκεν

Οἱ ἀπειλὲς γιὰ προσωρινὴ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Συνθήκη Σένγκεν λαμβάνουν ἐπίσημο χαρακτῆρα καὶ συζητοῦνται σήμερα, μὲ πολλαπλὲς παραλλαγές, στὸ Κολλέγιο τῶν Ἐπιτρόπων∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση δημιούργησε τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων, ἐσκεμμένως κατὰ πολλοὺς καὶ ὄχι ἀδίκως, ἐνῶ καθυστέρησε ἀρκετὰ καὶ ἀκόμη κωλυσιεργεῖ στὴν ἀποστολὴ τῆς Φρόντεξ, ὅπως ἀρνεῖται τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὶς σχέσεις στελεχῶν της μὲ τρομοκράτες. Στὶς Βρυξέλλες ἐπαναλαμβάνουν μᾶλλον τὴν τακτικὴ τοῦ Ἰουνίου, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, διότι γνωρίζουν ὅτι μόνο αὐτὴ τὴν γλῶσσα καταλαβαίνει ὁ Ναπολεοντίσκος∙ δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε, ὅτι ἀποφεύγουν οἱ ἀρχηγοὶ καὶ τὶς τηλεφωνικὲς συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργό. Στὴν διπλωματία αὐτὸ σημαίνει πλήρης ἀπομόνωση, μὲ σοβαρὲς προεκτάσεις εἰς βάρος μας.