Πολλὲς συμφωνίες Τεχεράνης

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰρὰν ὑπέγραψε συμφωνίες δεκαεπτὰ δις εὐρὼ μὲ τὴν Ἰταλία, γιὰ οἰκονομικὴ καὶ τεχνολογικὴ συνεργασία, ἐνῶ προβλέπεται ἡ ὑπογραφὴ νέων στὸ Παρίσι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴν ἀγορὰ 114 Airbus∙ ἡ Τεχεράνη ἔχει γίνει ἡ πολύφερνη νύφη τῶν ξένων ἐπενδυτῶν, καθὼς πρῶτος ἐπισκέφθηκε τὴν χώρα ὁ Κινέζος πρόεδρος καὶ ὑπέγραψε τὴν συμφωνία γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ πρώτου γρήγορου σιδηροδρόμου, Τεχεράνης, Μπασάρ. Ἡ αἴτηση τοῦ Ἰρὰν γιὰ ἔνταξη στὸν Ὀργανισμὸ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης, στὸν ὁποῖο μετέχουν Ρωσία, Κίνα καὶ δημοκρατίες τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, ἔχει γίνει ἀποδεκτή, καθὼς Πεκῖνο καὶ Μόσχα προγραμματίζουν τὸν σχηματισμὸ τριμεροῦς ἄξονος μὲ τὴν Τεχεράνη, γιὰ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ παρουσία στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ πρόσφατη ἄρση τῶν κυρώσεων ἔχει ἀνατρέψει πολλὰ δεδομένα.