Ἐπιτροπή, τρίμηνη προθεσμία συμμορφώσεως

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔδωσε τρίμηνη προθεσμία στὴν κυβέρνηση, στὰ πλαίσια τῆς Φρόντεξ, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων καταγραφῆς καὶ ὑποδοχῆς τῶν μεταναστατῶν∙ ταυτοχρόνως οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας ἐπισκέπτονται σὲ μία βδομάδα τὴν Ἀθήνα, γιὰ ἐπιτόπιο ἔλεγχο τῆς καταστάσεως, ἐνῶ θὰ μεταβοῦν καὶ τὴν Λέσβο. Ἡ ἀπειλὴ γιὰ προσωρινὴ ἔστω ἔξοδο ἀπ’ τὴν Συνθήκη Σένγκεν ἀρχίζει, ἐὰν δὲν συμμορφωθοῦμε ἐγκαίρως, ἐνῶ πολλοὶ στὶς Βρυξέλλες διερωτῶνται ἐὰν πράγματι ἐπιθυμεῖ συνεργασία ἡ κυβέρνηση καὶ δὲν ἔχει ἀλλες δεύτερες σκέψεις∙ ἡ ἀπροθυμία συμμορφώσεως ἐπὶ ἕξι μῆνες καὶ ἡ κωλυσιεργεία, ποὺ μοιάζει μὲ ὑπονόμευση στὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἔχει ἐνοχλήσει τοὺς κοινοτικοὺς παράγοντες. Τὴν θεωροῦν σχεδὸν ἐχθρικὴ πράξη στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, ἀλλὰ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ προστατεύσουν τὴν Εὐρώπη.