Ἀξιολόγηση ὡς ἐφιάλτης

Σὲ ἐφιάλτη μετατρέπεται γιὰ τὴν κυβέρνηση ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἐνῶ δείχνει ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ μὴν τὴν ἐπιτύχει, καθὼς ἀκόμη δὲν ἔχει ὑποβάλει κοστολογημένα στοιχεῖα γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό∙ στὴν Βουλὴ συνεχίζει τὴν κατάθεση τροπολογιῶν σὲ ἄσχετα νομοσχέδια, ζητώντας μάλιστα τὴν ἐπίδειξη χαλαρότητος γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς διαδικασίας, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Σὲ ἐπείγουσα τακτοποίηση ἐκκρεμῶν κομματικῶν ὑποχρεώσεων ἐπιδίδεται, ὁμολογώντας ἔτσι εὐθέως ὅτι βλέπει λίαν συντόμως τὴν ἀποχώρησή της∙ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς εἶναι πολλοὶ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ποὺ δηλώνουν, ὅτι δὲν ψηφίζουν τὰ νομοσχέδια καὶ προετοιμάζονται γιὰ μεταβατικὸ ὅποιας μορφῆς προκύψει σχῆμα. Ἡ ὑπογραφὴ σειρᾶς συμφωνιῶν μὲ τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἡ μοναδικὴ σωστὴ πράξη τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἂν καὶ δὲν ἔδειξε ὅτι ἀντιλήφθηκε τὴν σημασία τῶν ἑλληνικῶν κλάδων ψηφιακῆς τεχνολογίας στὶς διμερεῖς σχέσεις∙ ἡ προηγμένη τεχνολογία τοῦ Ἰσραὴλ εἰσάγει λογισμικὸ ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα ὡς ἄκρως ἀπαραίτητο.