Αὐστηρὴ τρίμηνη προθεσμία

Ὑπὸ αὐστηρὰ τρίμηνη προθεσμία βρίσκεται ἡ κυβέρνηση στὸ μεταναστευτικὸ καὶ τρομοκρατικό, κατὰ τὶς ἐπίσημες δηλώσεις, ἀλλὰ σὲ συντομώτερη δημοσιονομικά∙ οἱ ὑποχρεώσεις σὲ ὁμόλογα τὸ τρέχον δίμηνο ἀνέρχονται σὲ πέντε δις εὐρὼ καὶ ἂν δὲν εἰσπράξουμε τὴν δεύτερη δόση τοῦ δανείου, δὲν ἔχουμε νὰ πληρώσουμε. Ἀλλά, αὐτὸ προϋποθέτει τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, δηλαδὴ τὴν ψήφιση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ∙ ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ εἶναι σαφὴς στὴν προειδοποίησή του, ἡ Ἑλλὰς ὁδηγεῖται σὲ χρεωκοπία. Ὁ Ναπολεοντίσκος κάνει τὸν ἀδιάφορο, ἀλλὰ ἡ ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν γενικεύεται καὶ ἡ ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας ἐπίσης∙ ἡ ἀγορὰ στέγνωσε, ἐνῶ δὲν γίνονται προμήθειες γιὰ τὴν θερινὴ περίοδο, ἐλλείψει ρευστῶν, καὶ οἱ ἔλεγχοι κεφαλαίων παρατείνονται. Ἕνα ἀπασχολεῖ μόνο τὸν πρωθυπουργό, ὁ φόβος τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὶς διασυνδέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τὴν τρομοκρατία∙ ἄλλωστε δὲν ἔγινε τυχαῖα τὸ ἀνέβασμα ἔργου ἀπ’ τὸ Ἐθνικὸ ὑπὲρ τοῦ τρομοκράτη δολοφόνου.