Ἐμπλοκὴ Γενεύης γιὰ Συρία

Ἡ ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Γενεύης γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Συρία ἀπειλοῦνται μὲ ἐμπλοκή, ἐπειδὴ ὁ ΟΗΕ δὲν ἀπηύθυνε, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῆς Τουρκίας, πρόσκληση συμμετοχῆς καὶ στοὺς Κούρδους τῆς χώρας∙ ἡ Ρωσία διαμαρτυρήθηκε, ἀλλὰ στὴν συμφωνία οἱ προσκλήσεις εἶναι δικαίωμα τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνέδωσε στὴν ἐντολὴ τῆς Οὐάσιγκτον. Ἄλλωστε ὁ ἀντιπρόεδρός της ἐπισκέφθηκε τὴν περασμένη ἑβδομάδα τὴν Ἄγκυρα καὶ διαβεβαίωσε τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς χώρας του∙ οἱ πρσκλήσεις πρὸς τὶς ἀντιισλαμικὲς ὀργανώσεις ἐστάλησαν, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν συμφώνησαν σὲ ἑνιαία ἐκπροσώπηση, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Ριάντ, ἐνῶ στὸ ἔδαφος οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις σημείωσαν μεγάλη πρόοδο καὶ ἤδη ἔχουν ἐκκαθαρίσει τὶς δυτικὲς περιοχές. Ἐὰν παραταθεῖ ὁ πόλεμος θεωρεῖται δεδομένο ὅτι τὸ χαλιφάτο θὰ ἐγκαταλείψει τὴν χώρα καὶ μάλιστα σύντομα∙ ἡ ἔνταξη τοῦ Ἰρὰν στὴν διεθνῆ κοινότητα ἐνισχύει τὸν Μπασὰρ Ἀσσάντ.