Συμφωνίες, Εὐρώπης, Ἰρὰν

Οἱ οἰκονομικὲς συμφωνίες μεταξὺ Ἰταλίας, Γαλλίας καὶ Ἰρὰν θεωροῦνται σταθμὸς στὸν ρόλο τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὴν Μέση Ἀνατολὴ∙ στὴν Ρώμη ὁ Ἰρανὸς πρόεδρος ὑπέγραψε συμφωνίες δεκαεπτὰ δις εὐρὼ καὶ στὸ Παρίσι μεγαλύτερες, μὲ πρῶτες ἀγορὰ 114 Airbus, 18,5 δις εὐρώ, καὶ κατασκευὴ ἐργοστασίου αὐτοκινήτων τῆς PSA στὴν Περσία, ἐνῶ σημαντικὲς εἶναι καὶ ἐκεῖνες ἑταιρειῶν προηγμένης τεχνολογίας. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων ἄρχισαν οἱ οἰκονομικὲς σχέσεις, μὲ πρώτη τὴν Κίνα τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα∙ ἡ Τεχεράνη ἀξιοποιεῖ τὰ δύο πλεονεκτήματά της, τὰ ὀγδόντα ἑκατομμύρια πληθυσμοῦ, μὲ πολλὲς ἀνάγκες, καὶ τὰ τεράστια ἀποθέματά της σὲ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο. Ἡ μεγάλη προσφορὰ τῆς παραγωγῆς της διατηρεῖ τὸν μαῦρο χρυσὸ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα. Τὸ Ἰρὰν ἔχει πολλὲς πιστωτικὲς ἀνάγκες.