Ἀπέλαση προσφύγων, Ἑλλὰς

Σχέδια γιὰ τὴν ἀπέλαση ὀγδόντα χιλιάδων προσφύγων στὶς χῶρες τους μελετάει ἡ Σουηδία, ἐνῶ ἐντείνονται οἱ πιέσεις στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ταχεῖα προσαρμογή της πρὸς τὶς δεσμεύσεις της∙ ἡ ἀναστολὴ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Σένγκεν ἐπικρέμαται, ἐὰν τὸ ἑπόμενο τρίμηνο δὲν ἔχουμε ὁλοκληρώσει τὰ κέντρα ὑποδοχῆς. Τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὸ καὶ ἔγκειται στὸ ἐὰν ὁ Ναπολεοντίσκος θέλει ἢ μπορεῖ νὰ τὸ ἐφαρμόσει, ὅταν ἑκουσίως ἄνοιξε τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες∙ οἱ κορῶνες του κατὰ τῶν Εὐρωπαίων δείχνουν ὅτι ἔχει ἰσχυρὲς ἄνωθεν δεσμεύσεις στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους στὸ θέμα. Ἄλλωστε οἱ κερδοσκόποι εἶναι οἱ χρηματοδότες καὶ ὑποστηρικτὲς τῶν Τζιχαντιστῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐλέγχουν τοὺς δουλέμποροις ποὺ ὀργανώνουν τὴν μεταφορὰ τῶν μεταναστῶν∙ εἶναι γνωστὸ τὸ κύκλωμα καὶ ἡ κυβέρνηση κάνει στραβὰ μάτια.