Γερμανικὸς οἶκος συμβούλων

Τὸ σχέδιο χρεωκοπίας τῆς χώρας καὶ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἀποκαλύπτεται, καθὼς συμπληρώνεται τὸ ψηφιδωτὸ τῶν κινήσεων τῆς ἀριστερῆς κυβέρνησης∙ μετὰ τὰ ὅσα δημοσιοποίησε ὁ κουρεμένος, γιὰ ἐναλλακτικὸ σχέδιο, ἦρθαν καὶ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν χρησιμοποίηση γερμανικοῦ οἴκου συμβούλων, μὲ θέμα τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ τὴν παροχὴ πιστώσεων πενῆντα δις. Ἀλλά, λένε, τὸ σχέδιο ναυάγησε, διότι ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε, θὰ ἔδιδε τὴν βοήθεια γιὰ τὴν ἐπισιτιστικὴ κρίση σὲ εἶδος καὶ ὄχι σὲ μετρητά∙ τὸ Μαξίμου ἐπιβεβαίωσε τὴν πληροφορία, ἀλλὰ πρσέθεσε, ὅτι δὲν εἶχαν ἔμμισθη σχέση, ἀλλὰ νέα στοιχεῖα ἀποκαλύπτουν ὅτι εἶχε ὑπογραφεῖ συμβόλαιο τῆς ἑταιρείας μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο, τὸ ὁποῖο καὶ ἀνέβασε στὴν ἱστοσελίδα της…