Ἐπιθέσεις κατὰ ὑπουργῶν

Οἱ ἐπιθέσεις μὲ μολότωφ σὲ σπίτι ὑπουργοῦ εἶναι καταδικαστέες, ὅποιος κι ἂν εἶναι αὐτὸς καὶ ὅ,τι κι ἂν ἔχει κάνει∙ ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οἱ προπηλακισμοὶ καὶ οἱ ἀποδοκιμασίες τῶν ὑπουργῶν παίρνουν ἄλλες διαστάσεις καὶ ἔχουν καὶ ἐσωτερικὲς προεκτάσεις. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὶς διαδηλώσεις μερικῶν δεκάδων τὶς χαρακτήριζε ἐπανάσταση στὴν προηγούμενη περίοδο, τώρα ὅμως ἀποδίδει στὴν δεξιὰ τὶς μαζικὲς κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν γραβατωμένων στὶς πόλεις∙ ἂν πράγματι ἔχει τόση δύναμη ἡ δεξιά, τότε ἐγκαταλείπει ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν ἐξουσία, ποὺ ὅπως φαίνεται ἔρχεται καὶ πολὺ γρήγορα. Ὅσο γιὰ τὶς βίαιες ἐπιθέσεις κατὰ ὑπουργῶν, ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν τὶς ἔχει καταδικάσει ὅλες∙ ἀλλὰ πρόκειται ἐδῶ μᾶλλον γιὰ ἐκκαθάριση ἐσωτερικῶν λογαριασμῶν.