Μεταναστευτικό, ἑνιαία στάση τῆς Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη ὁλοκληρώνει τὴν ἑνιαία στάση της στὸ μεταναστευτικό, μὲ συναντήσεις κορυφῆς, ὅπως Γαλλίας, Βελγίου, καὶ μὲ τοὺς ἀτλαντίζοντες ἑταίρους στὸ περιθώριο∙ ἡ κυβέρνηση συμμορφώντεαι, κάτω ἀπὸ αὐστηρὲς πιέσεις, ἐνῶ ἀρχίζει καὶ διάλογο μὲ τὴν ἀντιπολίτευση. Ἤδη ἀσθμαίνουσα χρησιμοποιεῖ τὰ παλιὰ στρατόπεδα γιὰ ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων, καὶ βρίσκεται στὸ χειρότερο σημεῖο ἀπὸ πέρυσι, ὅταν ἔκλεινε τὴν Καλογρέζα καὶ ἄνοιγε τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες. Τὴν Πέμπτη φθάνουν στὴν Ἀθήνα οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας, ἐνῶ χθὲς ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος συναντήθηκε μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ ἡ σύλληψη Τζιχαντιστῶν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Φρόντεξ περισσότερο, ἐνῶ καθυστερεῖ ἡ προμήθεια τῶν μηχανημάτων γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν μεταναστῶν καὶ ἡ συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποβαίνει τὸ κρίσιμο θέμα. Ἀκολουθεῖ ἡ συνεργασία.