Ἀπόγνωση στὴν κυβέρνηση

Σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως βρίσκεται ἡ κυβέρνηση, μὲ τοὺς ἀγρότες κλιμακώνειν τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν δρόμων, τὶς πρῶτες αἰσθητὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά, μὲ τὴν παρεμπόδιση τῶν ἐξαγωγῶν καὶ τῶν προμηθειῶν τῆς πρωτευούσης, καὶ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ συντάξεις θὰ μειωθοῦν κατὰ 30%∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει τὸν πανικό του στὶς ἐμφανίσεις του, ὅπως στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἐνῶ οἱ ἀποδοκιμασίες κατὰ τῶν ὑπουργῶν γίνονται καὶ στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ διαπίστωση ὅτι δὲν διαθέτει πλέον τὴν δεδηλωμένη ἡ κυβέρνηση εἶναι κοινή, καὶ ἐπανέρχονται τὰ σχέδια γιὰ μεταβατικὸ σχῆμα, μετὰ ἀπὸ παραίτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἔναρξη τῆς συνταγματικῆς διαδικασίας∙ ἡ προσφυγὴ στὶς κάλπες δὲν συζητεῖται στὴν κυβέρνηση, διότι γνωρίζουν ὅτι θὰ ψάχνουν τὶς ψήφους τους, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι εὐνοοῦν μεταβατικὸ σχῆμα. Φυσικά, στὸν ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονται γιὰ διάσπασή τους, σὲ δύο ἢ καὶ περισσότερα κομμάτια, ἐνῶ καὶ ἡ ΛΑΕ καραδοκεῖ πανέτοιμη.