Μοναδικὴ λύση πλέον, μεταβατικὴ κυβέρνηση

Ἡ μετωπικὴ σύγκρουση κυβερνήσεως καὶ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὁδηγεῖ στὸ ἀπόλυτο ἀδιέξοδο τὴν κατάσταση καὶ τὴν χώρα στὸ χάος, ἐνῶ ὀφείλει νὰ πληρώσει σὲ ὁμόλογα τέσσερα δις εὐρώ∙ ἡ ἐκτόνωση εἶναι ἀδύνατη πλέον, διότι ἔχει γκρεμίσει ὁ Ναπολεοντίσκος τὶς γέφυρες ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἐξεγερμένους καὶ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις. Ἑπομένως ἡ κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ συνεχισθεῖ ἔτσι, διότι ἐγκυμονοῦν πολλοὶ κίνδυνοι, πολὺ περισσότερο λόγῳ μεταναστευτικοῦ καὶ τρομοκρατίας∙ σὲ παρόμοιες καταστάσεις στὴν ἱστορία ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας ἄλλα πρόσωπα, δηλαδὴ μεταβατικὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖο ἐμπιστεύονται ὅλοι, ἀγρότες, ἀπεργοὶ καὶ κόμματα. Αὐτὸ τὸ σχῆμα διεξάγει τὶς συνομιλίες μὲ τοὺς ἀπεργοὺς καὶ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο καὶ ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ὅποια ἐξομάλυνση καὶ ἐκλογὲς ἀργότερα.