Κορεάτης, ἀμοιβὴ 800000

Τὴν ἀμοιβὴ τῶν 800000 εὐρὼ παίρνει ὁ Κορεάτης σύμβουλος τοῦ κουρεμένου καὶ τοῦ σημερινοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονοιμικῶν, κατὰ τὸ ἔτος τῶν ὑπηρεσιῶν του στὴν κυβέρνηση∙ ἡ εἴδηση κυκλοφόρησε καὶ δὲν τὴν διέψευσε ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ ἔχουν δημοσιευθεῖ φωτογραφίες, στὶς ὁποῖες δίπλα στὸν Ἕλληνα ὑπουργό, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Γιοῦρεν Νταϊσελμπλούμ, στέκεται ὁ Κορεάτης σύμβουλος. Τὸ ἐρώτημα, τὸ ποιὲς εἶναι οἱ πολύτιμες ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὶς ἐξασφαλίσουν ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες ὑπαλλήλους∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἔκλεισαν τὶς ἀξιολογήσεις καὶ βγῆκαν καὶ στὶς ἀγορὲς μὲ Ἕλληνες ὑπαλλήλους. Ἡ σπατάλη πρὸς τοὺς συμβούλους συμπληρώνεται μὲ τὴν διαμονὴ σὲ ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα τῶν Βρυξελλῶν.