Συρία καὶ προέκταση Λιβύη

Στὸ Λονδίνο συγκαλεῖται σήμερα διάσκεψη γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Συρίας, ἀλλὰ χθὲς ἄρχισε στὴν Ρώμη ἄλλη διάσκεψη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς Λιβύης∙ ἐκπρόσωποι 23 κρατῶν συζητοῦν γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐξοντωθεῖ τὸ χαλιφάτο στὴν χώρα καὶ περισσότερο στὴν Κυρηναϊκή. Οἱ μεγάλοι πιστεύουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ πλήρης ἀποχώρηση τῶν Τζιχαντιστῶν ἀπ’ τὴν Συρία, διότι ἤδη ἔχουν καταληφθεῖ καὶ οἱ δύο τελευταῖοι ὁδικοὶ ἄξονες πρὸς τὰ ὀχυρὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν κοντὰ στὸ Ἀλέπι, ὁπότε ἐκτοπίζονται ἐντελῶς ἀπ’ τὶς δυτικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας∙ ἄλλωστε οἱ συνομιλίες τῆς Γενεύης συνεχίζονται, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν ἀντιπολιτευομένων στὸν πρόεδρο ὀργανώσεων. Στὴ Λιβύη, ὅμως, τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά, διότι ἐπικρατεῖ χάος στὴν χώρα καὶ μόνο στρατιωτικὴ εἰσβολὴ θὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη, στηρίζοντας νέα κυβέρνηση∙ οἱ Δυτικοὶ συζητοῦν τὰ τῶν χερσαίων ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ σκέπτονται καὶ τὶς συνέπειες τῶν τυχὸν θυμάτων τους.