Κουαρτέτο, ἀβάστακτοι ὅροι

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο συνεχίζονται, ἀλλὰ ἤδη προβάλλονται δυσβάστακτοι ὅροι, ὅπως προκαταβολὴ φορολογίας 50%, γιὰ πολιτικοὺς ὅπως φαίνεται λόγους∙ ἡ κυβέρνηση τὰ ἔχει παντελῶς χαμένα, διότι ἄφησε τέσσερες μῆνες μετεκλογικὰ καὶ τώρα βρίσκεται πρὸ ἀδιεξόδου, ὅταν ἐκκρεμοῦν ὁμόλογα τέσσερα δις εὐρὼ τὸ δίμηνο καὶ ἡ ἀνεπάρκειά της τουλάχιστον στὸ μεταναστευτικό, μὲ τὴν ὕποπτη στάση στὸ τρομοκρατικό, βαρύνουν πολὺ χειρότερα. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς βλέπουν ὅτι δὲν ὁλοκληρώνεται ἡ ἀξιολόγηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση αὐτὴ καὶ ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ὀφείλει ἀναζητῆσαι διέξοδο∙ ἀλλά, δημοψήφισμα δὲν ξαναγίνεται καὶ οἱ ἐκλογὲς θὰ τὸν στείλουν στὰ Τάρταρα, μὲ τὴν λογοδοσία γιὰ τὰ πεπραγμένα του, ἐνῶ τὸ κόμμα του ἔχει ἐξαχνωθεῖ στὴν κυριολεξία καὶ ὁ καθένας ἀκολουθεῖ τὸ ρητό, «ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω». Σὲ παρόμοιο κῶμα δὲν ἔχει ξαναβρεθεῖ ἡ χώρα στὴν νεώτερη ἱστορία καὶ μόνο ἄλλο πολιτικὸ σχῆμα μπορεῖ νὰ προσφέρει λύση.