Μητσοτάκης, πειστικώτατος

Στὴν πρώτη του τηλεοπτικὴ συνέντευξη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐμφανίσθηκε πειστικώτατος καὶ εἰλικρινὴς στὶς θέσεις του καὶ διευκρίνισε ὅτι δὲν ψηφίζει ἀσφαλιστικό, οὔτε ἀποδέχεται σχηματισμὸ οἰκουμενικῆς κυβερνήσεως∙ ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν πολιτική του τὸ πρῶτο ἑξάμηνο, ὁδήγησε τὴν οἰκονομία στὴν ὕφεση καὶ στὸν κίνδυνο χρεωκοπίας, διότι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014 ἡ τρόϊκα εἶχε ἀναγνωρίσει ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρξε ἀσφαλιστικὸ πρόβλημα. Ἡ οἰκονομια ἔτρεχε μὲ 2-3% καὶ διαγράφονταν πολὺ καλὲς προοπτικὲς γιὰ τὸ 2015∙ ὅσα ἔγιναν πέρυσι, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν 25 δις εὐρὼ γιὰ τὸ δημόσιο, δὲν μποροῦν νὰ περάσουν ἔτσι, ὅπως καὶ οἱ μαγνητοφωνήσεις τῶν συμβουλίων, διότι προσβάλλουν τὴν χώρα. Θὰ διερευνυθοῦν αὐτά.