Συγκάλυψη φόνου Μελίνας

Ὁ θάνατος τῆς μικρῆς Μελίνας στὸ Ἡράκλειο προῆλθε μᾶλλον ἀπὸ λάθος τῶν γιατρῶν, διότι ὁ τότε διοικητὴς τοῦ νοσοκομείου εἶχε στείλει ὁλόκληρο τὸν φάκελο στὴν Περιφέρεια καὶ αὐτὴ ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ τὸν διαβιβάσει στὸ ὑπουργεῖο∙ ἀλλὰ τὸ ὑπουργεῖο ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν εἶναι πλήρης ὁ φάκελος καὶ τὸν παρουσιάζει, χωρὶς τὰ στοιχεῖα τῆς ἐνοχῆς, ἐνῶ εἶχε διεξαχθεῖ ΕΔΕ καὶ εἶχε γίνει ἐξονυχιστικὸς ἔλεγχος. Πάντως οἱ ὑπηρεσίες Ὑγείας ποὺ παρέλαβαν τὸν φάκελο εἶναι ἁρμοδιότητος τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ ἔκανε τὶς διακοπὲς τὸ Καλοκαῖρι μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο στὶς Κυκλάδες σὲ πολυτελεῖς θαλαμηγούς∙ κάποιες διακλαδώσεις φαίνεται ὅτι παρεμβαίνουν καὶ σκεπάζουν τὴν ὑπόθεση, διότι ἀναφέρονται καὶ ἄλλα γιὰ ἐλλείψεις φαρμάκων.