Ἀγκέλα Μέρκελ, ἀσφυκτικότατες οἱ πιέσεις

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἦταν ἐξαιρετικὰ ψυχρὴ καὶ ἀπόλυτη πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ στὸ Λονδίνο∙ ἀπέφυγε κοινὲς δηλώσεις καὶ ἐπισήμανε δύο πράγματα, τὴν ταχύτατη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν καλὴ συνεργασία στὸ προσφυγικό, ὅταν ὁ ὑπουργός της Ἐσωτερικῶν ἐπιθεωροῦσε τὴν Λέσβο καὶ διαπίστωνε τὴν ἀνεπάρκεια τῆς προετοιμασίας. Ἡ καγκελάριος δείχνει ὅτι ἔχει κουρασθεῖ μὲ τὴν ἀσυνέπεια καὶ τὴν ἀνειλικρίνεια τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐνῶ οἱ μυστικές της ὑπηρεσίες καταλογίζουν σοβαρὲς εὐθύνες στὴν κυβέρνηση γιὰ ἐσκεμμένη καθυστέρηση στὸ μεταναστευτικὸ καὶ κωλυσιεργεία στὸ τρομοκρατικό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ διατηρήσουν τὴν ἑνότητα τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν συνοχή τους στὸ μεταναστευτικό. Μᾶλλον ὁ πρωθυπουργὸς τώρα τὸ κατάλαβε, ἀλλὰ εἶναι ἀργὰ πλέον, μετὰ καὶ τὴν ἱστορικῆς διαστάσεως ἐπιτυχία τῶν ἀπεργῶν καὶ τῶν ἀγροτῶν.