Φασιστικὴ λογοκρισία πλέον

Ἡ ἐπιβολὴ φασιστικῆς λογοκρισίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο δὲν περιορίζεται μόνο στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν ἀπόλυτη ἔλεγχο τοῦ ἔντυπου καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὴν Κύπρο∙ οἱ δημοσιογραφίζοντες ἔκαναν ἀπεργία προχθές, γιὰ νὰ συσκοτίσουν τὰ πράγματα, ὁπότε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἔμαθε τίποτε, οὔτε γιὰ τὸ κυνηγητὸ τοῦ «ἀρχιστρατήγου» στὴν Κῶ, παρὰ μόνο ἀπ’ τὶς ἱστοσελίδες. Τὸ ΡΙΚ ἀναμεταδίδεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, καὶ στὸ κεντρικό του δελτίο εἰδήσεων τῶν ὀκτώ, μετὰ τὶς κυπριακὲς μεταδίδει τὶς ἑλληνικὲς εἰδήσεις∙ προχθὲς δὲν ἀνέφερε λέξη γιὰ Ἑλλάδα. Εἶχαν σπάσει τὰ τηλέφωνα ἀπ’ τοῦ Μαξίμου καὶ οἱ Κύπριοι ὑποχώρησαν∙ φαντάζεται κανεὶς τί θὰ γίνει ἄν, ὅπως συνεννοοῦνται, πάρουν τὰ κανάλια οἱ Τοῦρκοι.