Προστασία ὀχυροῦ Εὐρώπης

Στὴν πλήρη προστασία τῆς Εὐρώπης ὡς ὀχυροῦ, ἀπέναντι στὸ προσφυγικὸ ρεῦμα καὶ στὴν τρομοκρατία συμφώνησαν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Στρασβοῦργο∙ μετέδωσαν ἰσχυρὸ μήνυμα στοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀσφάλειά τους καὶ ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ παρέμβουν ὅπου χρειασθεῖ. Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πολιτικῆς συνοχῆς εἶναι πλέον ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ ἡ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὅλων τῶν ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης, καὶ καθίσταται δευτερεύων τὸ εὐρώ∙ τὸ νόμισμα χωρὶς τὴν πολιτικὴ προστασία εἶναι ἕωλο στὴν ὑπονόμευση τῶν τρίτων. Ἄλλωστε γι’ αὐτὸ τὸν λόγο μεταβαίνει σήμερα ἡ καγκελάριος στὴν Τουρκία, μὲ αὐστηρὰ καὶ σαφῆ αἰτήματα: ἄμεση συμμόρφωση μὲ τὴν συμφωνία, γιὰ καταγραφὴ καὶ φιλοξενία τῶν προσφύγων, ἀλλὰ καὶ ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν ποὺ περνοῦν στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Διαφορετικά, ὄχι μόνο δὲν ἐκταμιεύονται τὰ τρία δις εὐρώ, ἀλλὰ ἔχει καὶ πολὺ αὐστηρὲς ἐπιπτώσεις.