Ἀπεργιακὸ καὶ δικαστικοὶ

Στὶς κινητοποιήσεις κατὰ τῶν φορολογικῶν μέτρων προστίθενται καὶ οἱ δικαστικοί, μὲ ἀρκετὰ σκληρὴ ἀνακοίνωση καὶ πρωτοφανῆ ἀνακοίνωση τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων, γιὰ ἀπόσυρση τῶν νομοσχεδίων, ἐνῶ οἱ ἀποκλεισμοὶ τῶν δρόμων συνεχίζονται καὶ οἱ διεργασίες γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις φουντώνουν∙ τὸ Μαξίμου διαψεύδει τὶς φῆμες, ἐνῶ ἀνέμεναν τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὸ Ἰρὰν γιὰ νέες ἐντολές! Ἡ κατάσταση στὴν οἰκονομία ἔγινε τραγική, καθὼς τὸ Χρηματιστήριο κατέρρευσε στὰ ἐπίπεδα τοῦ 1989, μὲ τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων καὶ τὶς τράπεζες νὰ ἀπογυμνώνονται καὶ νὰ χάνουν ὅσα εἰσέπραξαν ἀπ’ τὴν ἀνακεφαλαιοποίησή τους∙ ἡ χώρα παραμένει ἀκυβέρνητη στὴν πράξη καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀναγνωρίζει, ὅτι, ἐὰν παραταθεῖ ἡ ἀξιολόγηση γιὰ τὸν Ἀπρίλιο-Μάιο, «καήκαμε», ἀλλὰ δὲν προσφέρει συγκεκριμένες προτάσεις στοὺς δανειστές∙ ὁπότε αὐτοὶ ἀναβάλλουν τὴν ἐπιστροφή τους καὶ μᾶς ἀφήνουν νὰ ξηροψηνόμαστε στὴν μοῖρα μας…