Στήριξη πολιτικῆς συνοχῆς

Στὴν ἄμεση καὶ πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης κατέληξαν οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Στρασβοῦργο∙ οἱ δύο ἡγέτες ἔστειλαν ἐλπιδοφόρο μήνυμα ὅτι ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων εἶναι συμπαγὴς καὶ πανίσχυρος γιὰ τὴν ἐγγύηση τῆς ἑνότητος καὶ τῆς ἀσφαλείας τῶν Εὐρωπαίων, μὲ πρῶτο σκοπὸ τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ τῆς ἑνοποιήσεως τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀποτροπὴ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων. Ἑπέμειναν ἰδιαιτέρως στὴν διαφύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων καὶ κυρίως τῶν ἑλληνικῶν θαλασσίων συνόρων καὶ στὴν συμμόρφωση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὶς συνθῆκες∙ γνωρίζουν ἄριστα, μετὰ καὶ τὴν ἐπίσκεψη τῶν ὑπουργῶν τους Ἐσωτερικῶν, τὸ ποιὰ κατάσταση ἐπικρατεῖ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ διαμήνυσαν, μάλιστα σὲ ἐπιτακτικὸ τόνο, ὅτι θὰ μᾶς κρατήσουν καὶ στὴν Σένγκεν καὶ στὴν Εὐρωζώνη. Οἱ Εὐρωπαῖοι περνοῦν στὴν φάση ἀμέσου παρεμβάσεως, ἀγνοώντας τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση!