Συρία, ὁριστικὴ ἀνατροπὴ

Στὴν ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς καταστάσεως στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὁδηγεῖ ἡ προέλαση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὴν Συρία, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὶς γειτονικὲς χῶρες∙ στὸ Ἀλέπι ἔχουν περικυκλωθεῖ τὰ τελευταῖα ὀχυρὰ τῶν Σουνιτῶν, ἐνῶ ὅσοι προσχωροῦν στοὺς κυβερνητικοὺς παίρνουν χάρη καὶ ἐντάσσονται στὸν στρατό τους, καὶ ἀποκοπεῖ πλήρως ἀπ’ τὰ τουρκικὰ σύνορα, ὅπου ἔχουν συγκεντρωθεῖ τριάντα χιλιάδες Σουνίτες πρόσφυγες. Ἡ Ἄγκυρα ἔστειλε συνεργεῖα καὶ στήνει σκηνὲς ἐντὸς τῆς Συρίας, γιὰ τὴν διαμονὴ καὶ σίτιση αὐτῶν, μετὰ καὶ ἀπὸ αὐστηρὲς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, διότι ἀδυνατεῖ, ἰσχυρίζεται, νὰ δεχθεῖ ἄλλους πρόσφυγες∙ στὸ μέτωπο ρωσικὰ ἀεροπλάνα κατέστρεψαν κυβερνητικὰ κτίρια τοῦ χαλιφάτου στὴν πρωτεύουσά του Ράκκα, ἐνῶ προσεγγίζουν καὶ τὰ θωρακισμένα. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία αἰσθάνεται τὴν πίεση καὶ περιορίζει τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τοὺς Τζιχαντιστές, διότι αὐξάνονται οἱ ἀπειλὲς ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ ἀλλαγὴ στάσεως ἀπέναντί της, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν μεταπολεμικὴ ἐποχή.