Προσφυγικό, ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων ἐναντίον μας

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐξοργισθεῖ μὲ τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ προσφυγικό, πέραν τῶν δημοσιονομικῶν καὶ μεταρρυθμιστικῶν, διότι δὲν συνεργάζεται σὲ κανένα θέμα∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ χρειάσθηκε ὅλα τὰ μέσα γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας τῆς παρεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὸν ἔλεγχο τῶν διακινητῶν τῶν μεταναστῶν, διότι αὐτοὶ εἶναι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ. Ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἀρνεῖται, ἂν αὐτὸ εἶναι δυνατό, ὅταν εἴμαστε μέλος τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας καὶ διακυβεύεται ἡ ζωὴ καὶ ἀσφάλεια τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τοὺς τρομοκράτες∙ ἤδη εἶναι ἐκτεθειμένη, διότι πέραν τῶν καθυστερήσεων στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ, ἔχει προβάλει χίλια ἐμπόδια στὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Κρύβει τὶς σχέσεις στελεχῶν της μὲ τρομοκράτες, πιστεύουν στὴν Εὐρώπη, καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀνεχθοῦν.