Στάση ἐκνευρισμοῦ πάντων

Στὸν ἐκνευρισμὸ καὶ στὴν ἀδιαλλαξία ὁδηγεῖ τοὺς ἀγρότες καὶ τοὺς γραβατωμένους ἡ κυβέρνηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἀπόλυτο χάος στὴν χώρα∙ ἡ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος δηλώνει, ὅτι «ἡ χώρα ἔχει νόμους καὶ κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὰ τρακτὲρ στὸ Σύνταγμα», ἀλλὰ ἐπιτρέπουν τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς τρομοκράτες νὰ καταστρέφουν ἀνενόχλητοι. Ἡ πολιτικὴ διάσταση μετράει περισσότερο, διότι δείχνει ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει οὐδεμία ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, ζεῖ στὸν κόσμο του∙ δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ, ἴσως ἐπειδὴ εἶναι προϊὸν τοῦ κομματικοῦ σωλῆνα καὶ τυχαῖα βρέθηκε στὴν κορυφή, οὔτε αὐτὸς οὔτε ὁ περίγυρὸς του τὶς ἱστορικὲς ἀλλαγὲς τῶν ἡμερῶν. Οἱ ἀγρότες ἀποτέλεσαν τὴν θρυαλλίδα γιὰ τὴν ἐξέγερση ὅλων τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων, ἀνεξαρτήτως κομματικῆς τοποθετήσεως, ἂν καὶ στὴν κορυφὴ βρίσκονται οἱ προδομένοι ψηφοφόροι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν συγνώμην ἐκ μέρους τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι μᾶλλον ἀργά, διότι χάθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη ἀπέναντί του.