Θέση ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν

Ἡ σύσταση θέσεως ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης θεωρεῖται ἀδύνατη στὴν φάση αὐτή, διότι δὲν προβλέπεται ἡ παραχώρηση τῶν ἀναγκαίων ἁρμοδιοτήτων γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας του, δήλωσε ὁ Γιὰνς Βαϊντμάν∙ ὁ πρόεδρος τῆς Μπούντεστανγκ ἀπάντησε στὴν διάχυτη φημολογία, γιὰ καλύτερο συντονισμὸ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Οἱ ἐθνικὲς κυβερνήσεις ὅμως δὲν ἐμφανίζονται διατεθειμένες γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς ἐξουσίας τους στὰ οἰκονομικά, διότι μέσῳ αὐτῆς ἀσκοῦν τὴν δημαγωγικὴ πολιτική τους καὶ ἐξασφαλίζουν τὴν ἐπανεκλογή τους∙ οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ὁδηγοῦν προφανῶς στὴν ἀνάγκη ἑνιαίας οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἤδη γίνεται, μὲ ἀφορμὴ καὶ τὴν Φρόντεξ, ἡ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὸν ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο κατὰ τῆς τρομοκρατίας. Τὸ μεγάλο κέρδος γιὰ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ εἶναι ἡ αἴσθηση τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι μόνο ἑνωμένοι μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς ἀδίστακτους δολοφόνους∙ ὅταν ἡ αἴσθηση αὐτὴ μετατραπεῖ σὲ ἕξη, συνήθεια, τότε διαμορφώνει ἄλλο ἦθος.