Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἐπέστρεψαν σὲ ἀνοδικὲς τάσεις πλὴν τοῦ Τόκυο, ἐνῶ ἡ Σαγκάη συνεχίζει τὸν ἑορτασμὸ τοῦ βουδιστικοῦ νέου ἔτους∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλάχιστα στὰ 1,1264 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 129,6050 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1183,40, καὶ πετρέλαιο, 31. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔκαναν περιορισμένες τοποθετήσεις, διότι δὲν ἔχει ἀνακοινώσει ἀκόμη τὶς προθέσεις του τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, ὡς πρὸς τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων∙ ἡ ἀνατίμηση τοῦ γιέν ἀπέναντι στὸ δολλάριο ὀφείλεται στὴν εἰσροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὴν διαρροὴ ἀπ’ τὴν Κίνα, τὰ ὁποῖα δείχνουν περισσότερη ἐμπιστοσύνη στὸ γιέν μὲ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, παρὰ στὸ δολλάριο. Ἐπίσης ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ νομοθετήματος τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος καὶ τὴν στροφὴ πρὸς ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας, διότι ἀντιδροῦν πολλὲς πολιτεῖες ποὺ χρησιμοποιοῦν κάρβουνο, ἐπιτείνει τὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος.