Στουρνάρας, εὐθύνη κρίσεως

Οἱ κυβερνητικοὶ χειρισμοὶ τοῦ πρώτου ἑξαμήνου πέρυσι προκάλεσαν τὴν ἐπανακύλιση τῆς οἰκονομίας στὴν ὕφεση, τόνισε ὁ Γιάννης Στουρνάρας, κατὰ τὴν ἐνημέρωση τῆς Ἐπιτροπῆς Οἰκονομικῶν τῆς Βουλῆς∙ κανένας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση δὲν τοῦ ἀπάντησε, ἐνῶ πρόσθεσε ὅτι εἶναι ἄγνωστο τὸ πότε θὰ ἀρθοῦν οἱ ἔλεγχοι κεφαλαίων καὶ ἡ ἐπάνοδος στὴν ὁμαλότητα, ἀλλὰ ἐπισήμανε ὅτι εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη ἡ ταχύτερη δυνατὴ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ χειρότερων καταστάσεων. Οἱ ἐπισημάνσεις ἀπηχοῦσαν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, παρὰ τὴν προπαγάνδα τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος ἀπευθύνθηκε στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, μὲ σκοπὸ νὰ ἀμβλύνει τὶς ἀνησυχίες τους. Ἄλλωστε θεωρεῖται ἐγγύηση λόγῳ τῆς θέσεώς του γιὰ τὴν χώρα, καὶ γιὰ ὅποιο μεταβατικὸ σχῆμα.