Ἀξιολόγηση, τελικὰ ἀδιέξοδο

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστὲς βρίσκονται σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ὑποβάλει οὔτε μία ἀξιόπιστη πρόταση, ἐνῶ θεωρεῖται διεθνῶς δεδομένη ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης, μετὰ τὰ μεγάλα συλλαλητήρια ἀγροτῶν καὶ ἀστῶν∙ κανεὶς δὲν ἐμπιστεύεται τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅταν ἡ χρεωκοπία εἶναι ἐπὶ θύραις, ἡ ἀγορὰ ἀπονεκρωμένη καὶ τὸ προσφυγικὸ στὴν ἀποκορύφωσή του, μὲ τὶς τουρκικὲς προκλήσεις χωρὶς προηγούμενο. Οἱ συζητήσεις στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ἑστιάζονται στὸ πῶς θὰ διαχειρισθοῦν τὴν ἑλληνικὴ κρίση, πολιτικὴ καὶ οἰκονομική∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν μπορεῖ νὰ κλείσει τὴν ἀξιολόγηση καὶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν Σένγκεν καὶ γιὰ λόγους εὐρωπαϊκῆς καὶ διεθνοῦς ἀσφαλείας. Τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα τὴν ἀντιλαμβάνονται τὰ λαϊκὰ στρώματα, ἀκόμη καὶ στὰ μπλόκα τῶν ἀγροτῶν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση∙ ἑπομένως ἀναζητεῖται διάδοχο σχῆμα, γιὰ διάλογο τῶν πολιτικῶν, τῶν διαδηλωτῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων.