Ἀποκάλυψη συνειδητῶν ψευδῶν

Οἱ ἀποκαλύψεις τῆς συνειδητῆς ψευδολογίας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση δὲν τὴν ἐμποδίζει νὰ συνεχίζει στὸ ἴδιο βιολί∙ ἔτσι, ἐπισήμανε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν Βουλή, ὅτι 24 διὰ 8 κάνει τρία κι ὄχι δύο, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησαν, οὔτε ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῶν Σπουδῶν στὴν Φλωρεντία, ἐνῶ ἐπιμένουν ὅτι στὴν Γερμανία ὑπάρχουν μόνο ἕξι κανάλια κι ὄχι 57. Ἡ δειλία εἶναι ἐμφανέστατα ὁ λόγος∙ ἡ ἀνδρεία εἶναι τὸ κύριο προτέρημα τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων, τῶν πολιτῶν, καὶ τὸ μεγάλο τους πλεονέκτημα, διότι τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἀξιοποιοῦν τὶς δυνατότητες ποὺ ἔχουν. Οἱ δοῦλοι καὶ οἱ δουλικῆς νοοτροπίας καταφεύγουν συνέχεια στὰ ψέμματα κι ὅταν συλληφθοῦν ψευδόμενοι, τότε χρησιμοποιοῦν ἄλλα ψέμματα ἀκόμα χειρότερα.