Ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, τὴν πρώτη μέρα μετὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ ἔτους πιθήκου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1187 δολλάρια καὶ 127,5550 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 33,79, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1208,45. Οἱ προοπτικὲ εἰρηνεύσεως τῆς Συρίας, παρὰ τοὺς τουρκικοὺς βομβαρδισμοὺς κατὰ τῶν Κούρδων της, ἐνισχύθηκαν διεθνῶς καὶ ἀρκετοὶ ἐπενδυτὲς ἔκαναν τοποθετήσεις, ἐνῶ τοὺς εὐνοοῦσαν τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ ἐμπόρικο πλεόνασμα στὴν μεγάλη χώρα αὐξήθηκε τὸν Ἰανουάριο σὲ 175 δις δολλάρια, παρὰ τὴν μείωση ἐξαγωγῶν καὶ εἰσαγωγῶν, ἔναντι 110 τὸν ἴδιο περυσινὸ μῆνα, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὸ 2015, διαμορφώθηκε σὲ 64,2 δις εὐρώ, ἀπὸ 13,3, καὶ ὀφείλεται στὴν μείωση κατὰ ἐνενῆντα δις τῶν πληρωμῶν γιὰ ἐνέργεια. Τὸ πλεόνασμα τῆς Γερμανίας ἀνῆλθε σὲ 252 δις εὐρώ, ἐνῶ ἡ Βρεταννία εἶχε ἔλλειμμα 149 δις.