Μαθητευόμενοι μάγοι πάλιν

Ὡς μαθητευόμενοι μάγοι πάλι οἱ ἀριστεροὶ ἐπιδίδονται στὶς χειρότερες ὁλοκληρωτικὲς μεθόδους γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς κοινωνικῆς ἐκρήξεως∙ ἐπιλέγουν κάποιους δοτοὺς ἀγρότες γιὰ τὸν διάλογο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξαγρίωση τῶν ἄλλων καὶ τὴν χειρότερη πόλωση στὰ μπλόκα, ἐνῶ ὁ βούβαλος ἀπαγορεύει στοὺς μαθητὲς νὰ διαδηλώνουν κατὰ τῆς ἐγκαταστάσεως κέντρων ὑποδοχῆς μεταναστῶν. Μόνο στὴν ἑπταετία γίνονταν αὐτὰ καὶ μάλιστα πιὸ διακριτικά, ἐνῶ τώρα περιλαμβάνονται στὴν ἡμερήσια διάταξη∙ μία ἑρμηνεία βρίσκει κανείς, τὸν φόβο τῆς λογοδοσίας, διότι μοιάζουν μὲ τὸν πνιγμένο ποὺ πιάνεται ἀπ’ τὰ μαλλιά του. Οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἔντονες, ἐνῶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἐγγυᾶται τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν Συνθήκη Σένγκεν∙ οἱ κραυγὲς κάποιων μικρῶν ἢ πολιτικῶν ἔχουν τὴν ἐξήγησή τους, διότι ἀπευθύνονται στοὺς ψηφοφόρους τους, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ τοὺς ἔχουμε δώσει ἄπειρες ἀφορμές, ἢ μᾶλλον μόνο περισσὴ ἀσυνέπεια ἔχει ἐπιδείξει ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση.