Καταπόντιση Ναπολεοντίσκου

Ἡ καταπόντιση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν διάλυση τῆς κυβερνήσεώς του, ὅταν ὑπουργὸς διαρρέει νύκτωρ, τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση ἀπ’ τὴν πλατεῖα Συντάγματος μέχρι τὸ τελευταῖο χωριὸ κι τὴν κατάρρευση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν∙ ἡ διήμερη συζήτηση στὴν Βουλὴ γιὰ τὸ παράλληλο πρόγραμμα ἴσως ἀποβεῖ καὶ καταλύτης, καθὼς δημοσιεύθηκαν οἱ πρῶτες δημοσκοπήσεις, μὲ τὸν Κυριακὸ Μητσοτάκη πρῶτο σὲ ὅλα καὶ τοὺς συνεταίρους ὁμοῦ νὰ τρέχουν πίσω ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία. Δειλὰ δειλὰ δημοσιεύονται καὶ οἱ πληφορορίες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ τοῦ ἔτους∙ στὴν ἑξαετία τῶν μνημονίων ἡ Ἑλλὰς ὑπέστη μείωση 60% τοῦ ΑΕΠ, ὅσο περίπου καὶ στὴν κατοχή, ἐνῶ μόνο πέρυσι ἡ καταστροφὴ ἦταν 25% καὶ χωρὶς τὸν συνυπολογισμὸ τῆς ληστείας ἀπ’ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, δηλαδὴ ἀπ’ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ κουρεμένου, ἐνῶ ἔχασε καὶ τὴν εὐκαιρία ἐξόδου ἀπὸ μνημόνια καὶ κρίση, ὅταν εἶχε ἀρχίσει τὸ 2014 ἡ ἀνάκαμψη.