Ἀσχήμιες διεθνῶν καναλιῶν

Ὁ Μητροπολίτης τῆς Κῶ κατήγγειλε τὶς βρώμικες μεθόδους τῶν διεθνῶν καναλιῶν εἰς βάρος τῶν μεταναστῶν, μὲ σκοπὸ τὴν θεαματικότητα∙ δίδουν, εἶπε, εἴκοσι εὐρὼ σὲ κάθε μετανάστη ποὺ θὰ δεχθεῖ νὰ κάνει τὸ πτῶμα στὴν ἀκτὴ καὶ μεταδίδουν τὶς εἰκόνες στὸ ἐξωτερικό. Ὑπονοεῖ ἔτσι ὅτι ἴσως εἶναι καὶ βαθύτερες οἱ διασυνδέσεις τους, διότι ἀποδεικνύονται στενὲς οἱ σχέσεις τους μὲ τοὺς διακινητές∙ ἄλλωστε μεγάλο κανάλι μετέδωσε συνέντευξη Τούρκου δουλεμπόρου, φορῶντας κουκούλα, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι λαδώνουν τοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ δὲν τοὺς πιάνουν. Μᾶλλον ξανάρχισε τὸ λάδωμα καὶ ἐπαναλήφθηκε ἡ ἄφιξή τους στὰ νησιά μας, μετὰ τὴν διακοπή της ἐπὶ τριήμερο, λόγῳ παρεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ∙ ἄλλοι μηχανισμοὶ εἶναι ἀπαραίτητοι πλέον.