Σήμερα, τεχνικὰ κλιμάκια

Τὰ τεχνικὰ κλιμάκια ἐπιστρέφουν σήμερα, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν προτάσεων, κι ἂν βροῦν γόνιμο ἔδαφος ἀναμένονται τὰ ἀνώτερα ἀπὸ βδομάδα, ἀλλὰ οἱ ἐλπίδες εἶναι ἐλάχιστες, διότι δὲν ἔχουν ἑτοιμασθεῖ ἐμπεριστατωμένες μελέτες∙ ἡ ἀγορὰ παραμένει ἀπονεκρωμένη καὶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἐπανέλαβε τὶς προειδοποιήσεις του, σὲ συνάντησή του μὲ τὸ προεδρεῖο τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ὅτι ὁ κίνδυνος γιὰ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις εἶναι ἄμεσος. Οἱ ἐκτιμήσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων εἶναι χειρότερες ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ἐνῶ οἱ τουριστικὲς κρατήσεις εἶναι στάσιμες ἢ καὶ μειώνονται στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἄκρως ἐπιφυλακτικοί, ὅταν βλέπουν καὶ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων∙ τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ναυτιλίας, γιὰ σύσταση νέου ὀργανισμοῦ ἐπιβλέψεως τῶν λιμένων, θεωρεῖται ὡς νάρκη στὴν πώληση τοῦ ΟΛΠ ἀπ’ τὸν γνωστὸ ὑπουργό. Οἱ κρατικοδίαιτοι δὲν φαίνονται διατεθειμένοι νὰ ἀφήσουν τὰ προνόμιά τους καὶ στὰ ὑπόλοιπα, «γαῖα πυρὶ μιχθήτω».