Στὸ ὑπογάστριο τῆς Εὐρώπης

Στὸ ἐλαφρὸ ὑπογάστριό της ἀντιμετωπίζει ἡ Εὐρώπη τὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα∙ ἡ Αὐστρία συγκάλεσε σύσκεψη τῶν βαλκανικῶν χωρῶν, μὲ ἐξαίρεση τὴν Ἑλλάδα, συντοισμὸ τῆς πολιτικῆς τους ἀπέναντι στὶς προσφυγικὲς ροές. Οὐγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ἀλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία καὶ Κόσσοβο συμμετέχουν στὴν σύσκεψη τῶν ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν, ἡ ὁποία μάλιστα κινεῖται στὰ ὅρια τῆς κοινοτικῆς νομιμότητος. Ὁ κίνδυνος νὰ μετατραπεῖ ἡ χώρα μας σὲ ἀποθήκη ψυχῶν εἶναι ὁρατός, διότι οἱ διακινητὲς πλημμυρίζουν τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ μὲ χιλιάδες δυστυχισμένους καὶ ἤδη ἔχουν γεμίσει οἱ ἐγκαταστάσεις ὑποδοχῆς∙ φθάνουμε πλέον στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς μας ὡς οἰκονομία καὶ κοινωνία, διότι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ συντηρεῖς ἕνα ἑκατομμύριο κόσμο. Πληρώνουμε τὴν συνειδητὴ πολιτικὴ ἀνοικτῶν καὶ ἀφύλακτων συνόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας∙ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὰ δεχθεῖ κανεὶς αὐτὰ ὡς ἁπλᾶ λάθη τῶν ὑπουργῶν τοῦ Ναπολεοντίσκου.