Προβλήματα Silicon Valley

Ἡ περίφημη Silicon Valley ἀντιμετωπίζει πλέον πολλὰ καὶ σοβαρὰ προβλήματα, καθὼς ἄρχισαν μαζικὲς ἀπολύσεις προσωπικοῦ στὶς ἑταιρεῖες της, ἐνῶ παρατηρεῖται καὶ ἀποφυγὴ τοποθετήσεως κεφαλαίων σὲ αὐτές∙ σὲ πολλὲς ἑταιρεῖες οἱ ἀπολύσεις ἔχουν φθάσει στὸ 25% τὸν τελευταῖο χρόνο, ἐνῶ ἡ προσφορὰ κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις ἔχουν μειωθεῖ τὸ τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 2015 στὸ ἕνα τρίτο σχεδὸν τοῦ μέσου ὅρου τῶν προηγουμένων ἐτῶν. Οἱ ἔγκυροι σχολιαστὲς δυσκολεύονται νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ γεγονός, καὶ τὸ ἀποδίδουν στὴν ἐπιβράδυνση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ στὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, διότι ἔχουν ἀποσύρει πολλὰ κεφάλαια ἀπ’ τὴν ἀγορὰ οἱ μεγάλες ἑταιρείες τοῦ κλαδου∙ δευτερευόντως τὸ ἀποδίδουν καὶ στὴν ἀνάδειξη καὶ ἄλλων μεγάλων κέντρων ψηφιακῆς τεχνολογίας στοὺς Ἀναδυόμενους καὶ στὴν Εὐρώπη. Ἄλλη ἐποχὴ ἀνατέλλει.