Εὐρώπη, κρίσιμο προσφυγικὸ

Τὸ προσφυγικὸ βρίσκεται στὴν κρισιμότερη φάση του, καθὼς τὰ Σκόπια ἔκλεισαν τὰ σύνορα, στὴν Βιέννη συσκέπτονται οἱ ὑπουργοὶ τῶν βαλκανικῶν χωρῶν πλὴν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Τουρκία ἀρνεῖται τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της, ἐνῶ στέλνει χιλιάδες καθημερινὰ στὰ νησιά μας. Ἡ κυβέρνηση τὰ ἔχει ἐντελῶς χαμένα, καθὼς πληρώνει τὶς συνειδητὲς παραλείψεις της ἢ καὶ ἐνέργειες, ὅπως ἐκείνη τῶν ἀνοικτῶν συνόρων πέρυσι∙ οἱ Βρυξέλλες καὶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων προσπαθοῦν μετὰ μανίας νὰ διατηρήσουν τὴν Συνθήκη Σένγκεν καὶ ὁπωσδήποτε θὰ τὸ πετύχουν, διότι ἀποτελεῖ πλέον τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης, μὲ δεύτερο πιὰ τὸ εὐρώ. Τὰ προβλήματα στὸ ἐσωτερικὸ τῶν χωρῶν τῆς διαδρομῆς τῶν μεταναστῶν εἶναι πολλά, ἀλλὰ ἐπείγει ἡ ἀντιμετώπισή τους μὲ σύνεση καὶ προσοχή∙ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση προκάλεσε τὴν ἐπιδείνωση τοῦ προβλήματος. Τώρα παρεμβαίνει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν Αὐστρία, ἀλλὰ ἀργότερα καὶ ἡ κυβέρνηση…