Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις γιὰ δεύτερη μέρα παγκοσμίως, πλὴν Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,1019 δολλάρια,122,8250 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 33,93, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1250,75. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν ἰδιαιτέρως λόγῳ τῶν προοπτικῶν ἐξόδου τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ προχωροῦν σὲ κατάλληλες κινήσεις, ἐνῶ καὶ ἡ ἰσχυρὴ ὁρμὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὶς προκριμμετικὲς ἐνισχύει τὸν φόβο γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ὁ λαϊκιστὴς δισεκατομμμυριοῦχος θὰ προκαλέσει, ἐὰν ἐκλεγεῖ, πολλὰ προβλήματα στὴν διεθνῆ σκηνή. Ἤδη ἡ στερλίνα ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδό της τῆς ἑπταετίας, ἐνῶ στὸ Σίτυ πιστεύουν ὅτι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ὄχι κινούνται στὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ τὸν Ρεπουμπλικανὸ ὑποψήφιο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ προσφυγικὸ εἶναι τὸ ἄλλο θέμα ἀνησυχίας καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς Εὐρώπης νὰ δώσει λύση στὸν συνωστισμὸ τῶν προσφύγων στὴν Ἑλλάδα. Ἀπαιτεῖται ἰσχυρὴ παρέμβαση ἄνωθεν.