Ἀξιολόγηση καὶ ἀγροτικὸ

Ἡ κυβέρνηση ἀποτυγχάνει σὲ ὅλα τὰ μέτωπα καὶ ἡ χώρα βρίσκεται σὲ κατάσταση χάους, μὲ τοὺς πρόσφυγες παντοῦ καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο νὰ ἐπιδίδεται σὲ ἀκροβασίες γιὰ παράταση στὴν ἐξουσία∙ ἡ συνάντηση μὲ τὴν δεύτερη ὁμάδα τῶν ἀγροτῶν ἀπέτυχε καὶ πάλι, ἐνῶ ἀποδεικνύεται ὅτι ὅποια πρωτοβουλία κι ἂν ἀναλαμβάνει ὁ πρωθυπουργὸς τελικὰ ἀποβαίνει εἰς βάρος του. Ἡ συκοφαντία μὲ τὴν «ἐπιστολὴ» Μπόγιαρνς δὲν συμμαζεύεται ἀπ’ τὸ Μαξίμου καὶ πολλοὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς διαμαρτύρονται ἔντονα γιὰ τὸ ποιὸς εἶχε τὴν φαεινὴ ἰδέα, ἀφοῦ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν κἂν διαβάσει τὸ κείμενο∙ ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία δὲν βοήθησε σὲ τίποτε, ἀλλὰ ἀντίθετα ἡ κριτικὴ ἦταν ἔντονη καὶ ἐναντίον του σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὅλοι βλέπουν ὅτι τρέχουν πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ ὀργανώνουν τὴν ἄμυνά τους. Ἄλλωστε ὁ Βασίλης Λεβἐντης ἐπέκρινε καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιὰ ἀκατάσετο φιλοτσιπρισμό.