Κυβέρνηση, ἀπόλυτο κενὸ

Τὸ ἀπόλυτο κενὸ ἔχει στὸ μυαλό του ὁ Ναπολεοντίσκος, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγοῦνται τὰ καταστροφικὰ λάθη, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ ἡ πλήρης γελοιοποίηση τῆς Ἑλλάδος∙ ἡ τακτικὴ στὸ προσφυγικὸ ἦταν ἐξ ἀρχῆς καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία, καὶ αὐτὸ τὸ εἶχαν ἐπισημάνει οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ἡ ἀντιπολίτευση. Ἡ χώρα ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀπέραντο στρατόπεδο, μὲ τοὺς μετανάστες στοὺς δρόμους, ἐνῶ δὲν ἔχουμε ἀκόμη σαφὲς σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάμιξη τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐθνικῶν θέσεων πολλῶν ἑταίρων∙ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἐπισημαίνει τὸν κίνδυνο γιὰ ἀκύρωση τῆς Σένγκεν, ἀλλὰ αὐτὸ βαρύνει τὸ Βερολίνο καὶ τὸ Παρίσι περισσότερο, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἐξαπολύει ἀπειλὲς κατὰ τῆς Αὐστρίας, ἀντί νὰ παρέμβει ἐκ τῶν προτέρων στὴν πορεία τῶν ἐξελίξεων. Ἕνα εἶναι γεγονός, καὶ σὲ αὐτὸ συμφωνοῦν οἱ πολιτικοὶ παράγοντες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀθήνα: εἶναι ἀδύνατη ἡ συνεννόηση μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο.