Συρία, τήρηση ἐκεχειρίας

Στὴν Συρία ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, καθὼς οἱ τοπικὲς παραβιάσεις της δὲν θεωροῦνται σοβαρὲς ἀπ’ τοὺς παρατηρητὲς τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ Ρωσία καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἐπιβάλλουν τὴν συμφωνία τους στὴν Δαμασκὸ καὶ τὶς διάφορες ὀργανώσεις, ἐνῶ καὶ ἡ Τουρκία δὲν δείχνει νὰ μὴν σωφρονίζεται, ἂν καὶ ἔριξε μερικὰ πυρὰ κατὰ τῶν Κούρδων, ὅπως καὶ οἱ Τζιχαντιστές. Ἐὰν διατηρηθεῖ ἡ ἐκεχειρία μέχρι τὸ Σάββατο θὰ ξαναρχίσουν οἱ εἰρηνευτικὲς συνομιλίες τῆς Γενεύης καὶ διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ ἔστω καὶ προσωρινὴ ρύθμιση τοῦ προβλήματος∙ ὁ Μπασὰρ Ἀσσὰντ φαίνεται ὅτι ἐλέγχει τὴν κατάσταση, καθὼς ἔχει προκηρύξει ἐκλογὲς γιὰ τὶς 13 Ἀπριλίου, ἀναζητῶν τὴν ἀναβάπτισή του στὸν συριακὸ λαό. Ἡ νίκη τῶν μεταρρυθμιστῶν στὸ Ἰρὰν διευκολύνει τὴν εἰρήνη, ἂν καὶ ἀπομένουν πολλὰ νὰ γίνουν, διότι τὸ θρησκευτικὸ μίσος Σουνιτῶν καὶ Σιιτῶν δὲν καταπραΰνεται μὲ διεθνεῖς συνομιλίες, χίλια τρακόσια χρόνια συνεχῶς σκοτώνονται.