Πολιτικὸ Συμβούλιο, διαχείριση ἀβεβαιότητος

Ἡ διαχείριση τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος μεταφέρεται πλέον στὸ Συμβούλιο τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν τὴν Παρασκευή, ἐνῶ οἱ διαφωνίες τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ἀντιπολίτευση παραμένουν ἀγεφύρωτες∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδιώκει τὴν ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται ἀδύνατο, διότι ἐκτρέπεται στὴν πόλωση, γιὰ ἐσωκομματικοὺς λόγους, καὶ ἐμφανίζεται ἀγνοῶν σὲ βάθος τὰ προβλήματα. Τὰ κόμματα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τόξου ἔχουν διαμορφώσει κοινὲς θέσεις στὸ προσφυγικὸ καὶ στὴν ἀξιολόγηση∙ ἤδη ὅμως πολλὰ ἐξ αὐτῶν ἔχουν ζητήσει τὸν σχηματισμὸ οἰκουμενικῆς ἢ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, διότι δὲν ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργό, ὅταν ψεύδεται ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν προσφύγων. Ἄλλωστε εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ἀρχηγοὶ νὰ σεβασθοῦν τὶς διαθέσεις τοῦ κόσμου, ὄχι μόνο κατὰ τὶς σφυγμομετρήσεις, ἀλλὰ καὶ τοὺς προπηλακισμοὺς στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτές.