Τράμπ, φασιστικὲς τάσεις

Τὶς φασιστικές του τάσεις ἀποκάλυψε ὁ ὑποψήφιος τῶν Ρεπουμπλικανῶν, μετὰ τὴν νίκη του καὶ στὴν Νότια Καρολίνα∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐδήλωσε θαυμαστὴς τοῦ Μουσολίνι καὶ ἐπανέλαβε τὴν ρήση του, «καλύτερα νὰ εἶσαι ἕνα λεοντάρι, παρὰ ἑκατὸ πρόβατα», ἐνῶ στὸν Νότο ἐπανεμφανίσθηκε ἡ Κοὺ Κλοὺξ Κλὰν καὶ προσέφερε τὴν ὑποστήριξή της στὴν ὑποψηφιότητά του. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ὁ ἐκκεντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος ἔχει ἀπήχηση στὰ μικρομεσαῖα στρώματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς τῶν δύο μεγάλων κομμάτων∙ ἡ ἀνάδειξή του στὴν προεδρία θὰ σημάνει πλήρη ἀνατροπὴ στὶς διεθνεῖς σχέσεις, διότι ἔχει ταχθεῖ κατὰ τῶν μεταναστῶν καὶ ὑπὲρ τῆς χρήσεως βίας κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν. Οἱ συσκέψεις γιὰ ἀντιμετώπισή του πολλαπλασιάζονται στὴν Οὐάσιγκτον καὶ μεταξὺ τῶν οἰκονομικῶν κύκλων.